Targeta sanitària

És aconsellable portar la targeta sanitària europea per rebre assistència mèdica en qualsevol país de la UE. Per obtenir-la, us heu de personar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, on us serà emesa en l'acte, prèvia identificació personal. Si es tracta de familiars a càrrec del titular, haurà de presentar a més el model P-1, on consten aquests familiars.


Si bé la nostra assegurança de viatges inclou també l'assistència sanitària a tots els que viatgen.