Objectius del viatge

El viatge d'estudis té com a finalitat prioritària contribuir a la formació personal de l'alumnat mitjançant el coneixement d'altres països, cultures, etc. també servirà per fomentar la convivència i la relació entre l'alumnat.


Els professors que van amb vosaltres desitgen que gaudiu aprenent i aprengueu gaudint, a més de ser un viatge interessant i cultural sigui divertit i inoblidable, amb aquesta finalitat estaran a la vostra disposició constantment.


Però per aconseguir aquests objectius estem convençuts de la necessitat de complir unes normes mínimes i elementals de respecte a un grup nombrós de persones.