Documentació

Una de les coses més importants a l'hora de fer el viatge és portar la documentació necessària per a cada país que es visita. Per visitar algun país de la UE és bastant senzill, ja que només haurem de portar el DNI. Això si hem de donar-nos compte que no està caducat o hagi de caducar durant el nostre viatge. Recordeu que també podeu portar el passaport, si tinguéssiu caducat el DNI, també és clar que estigui en vigor i durada mínima de 6 mesos. El passaport us ho faran en el dia mentre que el DNI solen trigar unes 2 setmanes. Per a qualsevol país fora de la UE obligatori el passaport en vigor.

 

Per a tots els menors de 18 anys també hauran de portar una autorització paterna que us la fan a la Policia Nacional, i això no sería necessari si portéssiu el passaport.

 

Altres documents que poden ser valuosos portar són els carnets ISIC (Carnet d'Estudiant Internacional) i el Carnet Euro - 26 anys, amb el qual podreu entrar gratis en molts monuments i en molts obtenir grans descomptes.